Pehlivanoğlu TEMEL İLKELERİMİZ

TEMEL İLKELERİMİZ

Şirket verimliliğini ve kapasite kullanım oranlarını arttırmak, Kalite anlayışımızı bilimsellik temeline dayandırarak, yeterli kaynakların tashihi ile müşteri memnuniyetini arttırmak,
Sürekli yenilenmek, Müşterilerimizi iş ortağımız olarak benimsemek…